Kansalaisaloite lääkeomavastuun jaksotuksesta

Suomen Reumaliiton aloittamalla kansalaisaloitteella pyritään muuttamaan erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuujärjestelmää. Tällä hetkellä erityisen kalliita lääkkeitä käyttävät joutuvat maksamaan 605,13 € vuosiomavastuun 1-2 kuukauden aikana. Monet ovat velkaantuneet, kun ovat maksaneet lääkkeet korkeakorkoisella lainalla. Ei ole myöskään tavatonta, että erityisen kalliita lääkkeitä hoitoonsa tarvitsevat jättävät lääkkeet kokonaan ostamatta.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että vaikean ja pitkäaikaisen sairaudessa hoidossa tarvittavien erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuu jaettaisiin tasaisesti 12 kuukaudelle. Tällöin kuukaudessa maksettava summa olisi noin 50 €. Lisäksi kansalaisaloite esittää, että sosiaaliturvan varassa elävä ja erityisen kalliiden lääkkeiden käyttäjän vuosiomavastuu jaettaisiin automaattisesti 12 kuukaudelle ja se vähennettäisiin suoraan saadusta etuudesta. Tällaisen jaetun omavastuu saadakseen sairastuneen pitää osoittaa lääkehoidon tarve lääkärin B-lausunnolla.

Myös Crohn ja Colitis ry tukee kansalaisaloitetta. Lisäksi kansalaisaloitetta tukevat Hengitysliitto, Munuais- ja Maksaliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Neuroliitto, Psoriasisliitto, Suomen Luustoliitto ja Syöpäjärjestöt.

Kannata kansalaisaloitetta >> Kansalaisaloite