Kannanotto: Sairastamisen kustannukset karanneet käsistä

Sairauskulujen alentaminen turvaa terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.

50:stä potilas- ja kansanterveysjärjestöstä koostuva verkosto korostaa, että tulevalla hallituskaudella tulee puuttua sairastamisen kustannuksiin. IBD ja muut suolistosairaudet ry on mukana SOSTEn koordinoimassa verkostossa. Verkoston mukaan hallituksen täytyy tehdä seuraavat muutokset:

  • Asiakasmaksulainsäädännön uudistus: perustason lääkärikäyntien maksuttomuus ja maksukattojen yhdistäminen
  • Sairausvakuutuslain muutos mahdollistamaan lääkkeiden omavastuuosuuden maksun jaksotus

Potilas- ja kansanterveysjärjestöt muistuttavat, että oikea-aikainen hoitoon pääsy edistää myös työllisyystavoitteiden saavuttamista. Korkeat sairastamisen kustannukset voivat johtaa toiminta- ja työkykyä rapauttavaan kierteeseen, jossa oikea-aikainen apu viivästyy ja terveysongelmat pahenevat. Työterveyslaitoksen mukaan pelkästään mielenterveyssyiden takia menetetään 17 miljoonaa työpäivää vuodessa.

Sairastamiseen liittyvät kustannukset rasittavat kohtuuttomasti monen sairastuneen taloutta. Suomessa terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkkeiden omavastuuosuudet ovat korkeita ja terveydenhuollon rahoitus esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa alhaisemmalla tasolla.

Terveydenhuollon maksukatot pyrkivät suojaamaan ihmisiä kohtuuttoman suurilta kustannuksilta, mutta maksukattojen taso on aivan liian korkea. Yhteenlaskettuna vuosittaiset maksukatot ovat yli 1500 euroa. Tämän päälle tulevat vielä sellaiset sairastamisen aiheuttamat kustannukset, joihin ei ole mahdollista saada tukea.

Maksukatot tulee yhdistää ja niiden yhteenlaskettua tasoa laskea takuueläkkeen tasolle. Tämä ei kuitenkaan ratkaise alkuvuoden korkeita lääkekuluja niiden ihmisten kohdalla, jotka käyttävät kalliita lääkkeitä käyttävien.

Mahdollisuus maksaa lääkkeiden omavastuuosuus osissa on helposti toteutettava ja monia lääkkeen käyttäjiä helpottava ratkaisu, jota on selvitetty yhteistyössä useiden potilasjärjestöjen, lääkäriliittojen ja lääkealan ammattilaisten kanssa.

Lisää maksuttomia terveyspalveluja

Lähes kaikki hyvinvointialueet perivät terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä korkeimman mahdollisen maksun. Esitämme, että perustason lääkärikäynnit muutetaan maksuttomiksi. Tämä edistää hoitoon hakeutumista ajoissa ja ennaltaehkäisee sairauksien pahenemista tai liitännäissairauksien puhkeamista.

Asiakasmaksulainsäädännön uudistamista tulee järjestöjen mielestä jatkaa viime hallituskaudella alkaneen työn pohjalta. Kaikki sairauskustannukset, johtuvatpa ne lääkkeistä, palvelumaksuista tai matkoista, ovat sairastuneen näkökulmasta samaa terveysmenojen kulumassaa, jota tulee keventää kaikin keinoin.

Seuraavan hallituksen tulee järjestöjen mielestä kiinnittää erityistä huomiota palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja työkyvyn edistämiseen hoidon taloudellisia esteitä poistamalla.

Sanna Kaijanen, Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen puheenjohtaja, Kuuloliiton toiminnanjohtaja, sanna.kaijanen@kuuloliitto.fi
Minna Anttonen, Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston varapuheenjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja, minna.anttonen@syopapotilaat.fi
Päivi Opari, erityisasiantuntija, SOSTE, paivi.opari@soste.fi