Jyseleca-lääkkeestä peruskorvaus haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon 1.10.2022 alkaen

Jyseleca-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3048. Filgotinibin peruskorvausoikeus voidaan myöntää 1.10.2022 alkaen myös keskivaikeaa tai vaikeaa haavaista paksusuolitulehdusta sairastaville aikuisille. Sitä ennen korvausoikeus voidaan myöntää nivelreuman hoitoon. Kelan nettisivut kertovan, että peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean tai vaikean haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, kun vaste joko tavanomaiselle immunosuppressiohoidolle tai biologiselle lääkehoidolle on ollut riittämätön, vaste on menetetty tai hoito ei ole ollut siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.