Jäsen- ja yhteistyökumppanikyselyiden koosteet

Crohn ja Colitis ry toteutti maaliskuussa jäsen- ja yhteistyökumppanikyselyt. Jäsenkyselyyn vastasi 1264 jäsentä. Yhteistyökyselyyn osallistui 50 vastaajaa, jotka edustivat joko terveydenhuollon organisaatiota, järjestöä tai muuta yritystä. Kyselyjen tarkoituksena on auttaa yhdistystä kehittämään toimintaa yhä enemmän jäseniä ja hyvää yhteistyötä palvelevaksi. Lisäksi vastauksia käytetään osana rahoittajan (STEA) vaikuttavuusarviointia.

Jäsenkyselyyn vastanneet antoivat yhdistykselle yleisarvosanaksi 3,92/5. Vastanneet antoivat kiitosta saamastaan vertaistuesta, monipuolisesta tiedottamista, tiedon saamisesta, tapahtumien järjestämisestä ja sairauksien tunnettuuden lisäämisestä. Kyselyyn osallistuneet toivoivat jatkossa enemmän alueellista ja paikallista toimintaa, jossa tarjottaisiin asiantuntijaluentojen lisäksi rentoa yhteistä tekemistä muiden sairastuneiden kanssa. Lisäksi toivottiin, että yhdistys keskittyisi yhä enemmän panostamaan edunvalvontaan sekä yhteistyöhön suolistosairauksien parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Jäsenkyselyyn osallistuneiden mielestä IBD-jäsenlehden uudistus oli onnistunut. Lehteä pidettiin ammattimaisena, helppolukuisena ja selkeänä. Lisäksi se esitettiin tärkeimpänä tiedonlähteenä. Kyselyyn vastanneet toivat esiin, että jäsenlehdessä voisi olla enemmän tieteellistä sisältöä, joka koskisi esimerkiksi niin suomalaista kuin kansainvälistä uutta tutkimusta, lääkkeitä tai muuta hoitoa. Verkkokauppa oli jäänyt varsin monelle vieraaksi. Sen toivottiin jatkossa saavan enemmän mainostusta.

Yhteistyökyselyyn vastanneet olivat pääosin erittäin tyytyväisiä yhteistyön laatuun. Yhteistyötä pidettiin luottamuksellisena sekä avoimena ja sen katsottiin vastaavan odotuksia. Vastanneiden mukaan yhdistyksestä on paljon hyötyä sairastuneelle, sillä yhdistys tarjoaa vertaistukea ja tietoa sekä ajaa sairastuneen asemaa ja oikeuksia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vastanneet yhteistyökumppanit toivoivat, että jatkossa Crohn ja Colitis ry panostaisi vielä enemmän sairastuneen äänen esille saamiseen, ja tekisi työtä tunnettuuden sekä näkyvyyden parissa.

Lataa tästä koko jäsenkyselyn kooste (PDF) >>

Lataa tästä koko yhteistyökumppanikyselyn kooste (PDF ) >>