IBD on enemmän kuin suoliston sairaus – IBD-viikko 2023

TIEDOTE
IBD-viikon, 1.–7.12., aikana tulehdukselliset suolistosairaudet nostetaan puheenaiheeksi niin sosiaalisessa kuin perinteisessäkin mediassa, jotta IBD:tä ja sen vaikutuksia elämään ymmärrettäisiin paremmin. Kuten IBD sairautena, myös tarinat sen vaikutuksista ovat yksilöllisiä. Mitä useampi kokemus kuuluu, sen paremmin sairautta ymmärretään. 

Suolistosairaus saatetaan mieltää pelkäksi rajuksi ripuliksi, jollaisen jokainen kokee jossain elämänsä vaiheessa. Todellisuus on varsin toinen. Arki tulehduksellisen suolistosairauden, IBD:n, kanssa voi olla uupumusta, niveloireita, vähäunisia öitä, vaikeita lähtöjä töihin ja kouluun aamuun painottuvan vatsantoiminnan vuoksi. IBD on enemmän kuin suoliston sairaus.

Jatkuva uupumus, joka ei lepäämälläkään hellitä, on yksi suuri arjen haastajista. Uupumuksen aste voi vaihdella rajustikin päivästä ja viikosta toiseen. Uupumuksen vuoksi vapaa-aika voi olla hyvin rajoittunutta, sillä yksistään päivän pakolliset velvollisuudet voivat viedä kaiken energian. Uupumus on niin suuri tekijä tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien arjessa, että Hoitotyön tutkimussäätiö on laatimassa aiheeseen liittyvää hoitosuositusta.  

Suolistosairauden myötä työelämä ja opiskelu voivat tulla haastaviksi, ja oireet voivat vaikuttaa myös henkilökohtaisiin suhteisiin ja arjen toimintoihin. Läheiset ja vertaiset voivat olla korvaamattomia arjen sujumiseksi, kun sairaus haastaa. Oikean tiedon ja vertaistuen saaminen edesauttaa jaksamista, olipa sairaus itsellä tai läheisellä. Myös sairauden omaseuranta voi edesauttaa hyvinvointia, sillä pienetkin pitkittyneet muutokset oireissa voivat olla hiljainen merkki sairauden aktivoitumisesta. Esimerkiksi seuraamalla ja kirjaamalla uupumusta voi jakaa tärkeää tietoa voinnista oman hoitotahonsa kanssa.  

IBD yleistyy voimakkaasti, ja oletettavaa on, että vuoden lopussa diagnosoituja on jo yli 60 000. Kelan tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2023 alussa noin 58 000 IBD-diagnoosin saanutta, ja yli 2 500 saa vuosittain diagnoosin. Sairastavien määrä on kolminkertaistunut 20 vuodessa. Yksiselitteistä syytä määrän nousuun ei ole, mutta sairauden syttymisen syitä on etsitty niin ympäristötekijöistä kuin geeneistä, ruokavaliosta, antibioottien käytöstä sekä länsimaalaisesta hygieniatasosta. Tutkimusta aiheesta tehdään ympäri maailman.

FAKTAA:

  • Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD, inflammatory bowel diseases) ovat Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus. Jos diagnoosi näiden kahden väliltä on epäselvä, puhutaan välimuotoisesta koliitista
  • IBD:ssä on aaltomainen taudinkulku ja yksilölliset, vaihtelevatkin oireet. Yleisimpiä suoliston oireita ovat vatsakivut, ripuli ja veriuloste. Lisäksi sairauteen voi kuulua muun muassa iho- ja niveloireita, uupumusta ja osteoporoosia.
  • Akuutit ja remissiot, eli sairauden aktiiviset ja rauhalliset vaiheet voivat vaihdella tiheästi, tai tilanne voi olla vuosia samanlainen.
  • IBD ja muut suolistosairaudet ry tarjoaa tietoa ja tukea suolistosairautta sairastaville ja heidän läheisilleen sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. www.ibd.fi 

Lue lisää IBD-viikosta www.ibd.fi/ibd-viikko

Lisätietoja: 

Ulla Suvanto
toiminnanjohtaja, IBD ja muut suolistosairaudet ry
040 031 5383
ulla.suvanto@ibd.fi                                                                      

Renja Nikula
viestintäpäällikkö, IBD ja muut suolistosairaudet ry
040 632 6622
renja.nikula@ibd.fi