IBD ja muut suolistosairaudet ry on valittu kolmannelle kaudelle Fimean potilasneuvottelukuntaan

Fimean johtoryhmä on vahvistanut potilasneuvottelukunnan kolmannen, kaksivuotisen kauden kokoonpanon. IBD ja muut suolistosairaudet ry valittiin osaksi potilasneuvottelukuntaa jo kolmatta kertaa peräkkäin. Yhdistyksen edustajana toimii sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Elisa Arvola, ja hänen varahenkilönä toiminnanjohtaja Ulla Suvanto.

Potilasneuvottelukuntaan haki 19 potilas- ja vammaisorganisaatiota, joista 15 organisaatiota hyväksyttiin kaudelle 2024‒2025. Valinnassa painotettiin potilasneuvottelukunnan jäsenten monipuolisuutta eli eri sairausryhmiä edustavia potilas- ja vammaisorganisaatioita sekä kokoonpanon vaihtuvuutta. 

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on potilasnäkökulmien tuominen mukaan viranomaistehtäviin ja mahdollisuus huomioida ne Fimean toiminnassa, suoran viestintäyhteyden luominen ja tiedonkulun vahvistaminen Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välillä, viranomaistoiminnan läpinäkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen sekä asiantuntijaviestinnän ja luotettavan tiedon lisääminen.

Neuvottelukunnan tapaamisissa käsiteltävät asiat liittyvät Fimean toimintoihin ja tehtäviin. Fimea valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa ja suuntautuu aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön.