Narsisseja.

IBD ja muut suolistosairaudet ry antoi kommentteja toimeentulotuesta

Sote-järjestöjen kattojärjestö Suomen sosiaali ja terveys Soste ry antoi lausuntonsa toimeentulotukea käsitelleen työryhmän mietintöön. Järjestöt saivat antaa mukaan omia kommenttejaan ja myös me osallistuimme kertomalla työssämme esille tulleita ongelmakohtia toimeentulotuessa. 

Nostimme esille pitkäaikaissairaiden usein kohtaamia haasteita, kuten sen, että sairauden kustannukset kasaantuvat alkuvuoteen ja monelle voi tulla tarve hakea toimeentulotukea sen takia tammikuussa.

Se, mistä ja miten tukea tulee hakea, on monelle epäselvää. Esimerkiksi sairauskustannukset kuuluvat Kelan maksamaan perustoimeentulotukeen, eli niitä haetaan lähtökohtaisesti Kelasta. Sairauskustannukset eivät kuitenkaan ole osa toimeentulotuen perusosaa, vaan ne lasketaan perusosan päälle. Jos siis tulot ovat riittävän pienet, sairauskustannukset huomioidaan ja korvataan kokonaisuudessaan Kelan perustoimeentulotuesta. 

Jos Kelasta ei jostain syystä saa tukea, sitä voi hakea harkinnanvaraisena toimeentulotukena myös oman kunnan sosiaalitoimesta. Tämä työnjako aiheuttaa monelle ymmärrettävästi päänvaivaa. 

Lisäksi nostimme esille, että tiedonkulun Kelan ja sosiaalitoimen välillä tulisi olla sujuvaa eikä jäädä asiakkaan vastuulle. On myös tärkeää varmistaa, että terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistuksen mukainen asiakasmaksujen kohtuullistaminen ja perimättä jättäminen toteutuu jatkossa. Jos se jostain syystä ei toteudu pienituloisten asiakkaiden kohdalla, asiakasmaksuihin tulee jatkossakin myöntää toimeentulotukea, ettei kenenkään hoito vaarannu.

Sosten lausunnon voi lukea osoitteesta: https://www.soste.fi/lausunto/toimeentulotuki/

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kommentit:

 • Asiakkaat kaipaavat tarkempaa ja selkeämpää tietoa siitä, mitä kuluja hyväksytään ja mitkä kulut kuuluvat perustoimeentulotukeen ja mitkä taas harkinnanvaraiseen.
  • Sairauteen liittyvät kulut muodostavat monella pitkäaikaissairaalla ison kuluerän ja ne vaihtelevat usein kuukausittain.
  • Monelle on epäselvää, mitä kuluja voi hakea jälkikäteen, mihin myönnetään maksusitoumus ja mitä ylipäätään korvataan.
  • Monelle on epäselvää, mitä tarkoittaa perustoimeentulotuessa hyväksyttävät terveysmenot, koska moni kuvittelee perustoimeentulotuen tarkoittavan vain perusosaa eikä tiedä, että Kelasta voi hakea myös isompaa summaa.
 • Lääkkeiden, asiakasmaksujen ja matkakulujen lisäksi tuessa tulisi huomioida laajasti sairauden aiheuttamat yksilölliset tarpeet, kuten ilman reseptiä hankittavat lääkkeet, tarvikkeet ja ruokavalioon liittyvät kulut.
 • Tällä hetkellä on epäselvää, mistä tukea kuuluu hakea, jos tarve ei ole jatkuva, vaan johtuu esimerkiksi yhden kuukauden erityisen suurista kuluista.
  • Pitkäaikaissairauden kulut painottuvat alkuvuoteen ja erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien kohdalla suurin osa vuoden kuluista voi tulla maksettavaksi kerralla tammikuussa.
  • Poikkeuskuukausiksi tulisi olla selkeä ohjeistus, miten ja mistä tukea voi hakea ilman, että joutuu pahimmillaan käymään läpi kaikki tulonsa ja menonsa tarkkoine liitteineen sekä Kelan että sosiaalitoimen kanssa.
 • Tiedonvaihto viranomaisten välillä on jäykkää ja vastuu olennaisten tietojen siirtymisestä on liikaa asiakkaan vastuulla.
  • Työryhmä kiinnittää ansiokkaasti huomiota sosiaalitoimen ja Kelan välisen tiedonvaihdon kehittämiseen.
  • Olisi tärkeää, että myös terveyteen liittyvät olennaiset dokumentit, kuten lääkärintodistukset, liikkuisivat sujuvasti toimeentulotuen käsittelijöille ja että lääkärin ja asiakkaan näkemystä sairauden aiheuttamista lisäkuluista huomioitaisiin tuen myöntämisessä asiakkaan hyväksi.
 • Lisäksi toimeentulotuen kehittämisessä on tärkeää huomioida myös asiakasmaksulain uudistus, jonka mukaan asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen tulee olla ensisijaista toimeentulotuen hakemiseen nähden. Uudistuksen tulee toteutua asiakkaan kannalta oikeudenmukaisesti ja siksi on tärkeää, että myös toimeentulotuessa osataan ohjeistaa ja neuvoa maksujen alentamisen suhteen. On myös tärkeää, että jos alentaminen ei ole jostain syystä onnistunut, asiakas saa edelleen toimeentulotukea eikä jää tyhjän päälle tai joudu eri tahojen pompoteltavaksi.