Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu auki

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä, potilaan oikeuksista ja korvauksista. Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit valita hoitopaikkasi, kun tarvitset kiireetöntä hoitoa. Voit valita terveyskeskuksesi koko Suomen alueelta. Yhdessä lääkärisi kanssa voit valita, missä erikoissairaanhoidon yksikössä haluat saada hoitoa. Voit myös valita sinua hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön.

Terveyspalvelut ulkomailla -osiossa kerrotaan sairaanhoidosta heille, jotka tarvitsevat ulkomailla käydessään sairaanhoitoa, ja myös heille, jotka ovat muuttaneet asumaan ulkomaille.

Verkkopalvelu tarjoaa oman osionsa terveydenhuollon työntekijöille. Siihen on koottu tietoa esimerkiksi ulkomailta tulevien potilaiden hoidosta, hoitokustannusten laskutuksesta, valtion korvauksesta ja potilaan lähettämisestä hoitoon ulkomaille.

Palvelun toteuttaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Lue lisää www.hoitopaikanvalinta.fi

Kuva: hoitopaikanvalinta.fi
Kuva: hoitopaikanvalinta.fi