Hoitavan lääkärin B-lausunto riittää korvausoikeus 208 saamiseksi joulukuusta alkaen

Kela tiedotti 10.11.2023 haavaista paksusuolentulehdusta ja Crohnin tautia koskevan korvausoikeus 208:a lausunnonantajatahoa koskevasta muutoksesta, joka tulee voimaan 1.12.2023.

Useista haavaisen paksusuolentulehduksen ja Crohnin taudin hoitoon käytettävistä lääkkeistä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella 208. Korvausoikeutta voi hakea 1.12.2023 alkaen hoitavan lääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Aiemmin diagnoosin ja lääkityksen tarvearvion on edellytetty perustuvan sisätautien, gastroenterologian, lastentautien, kirurgian tai gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin.

Muutos siis on, että 1.12. alkaen erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin B-lausunnon perusteella. Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa. Lääketieteelliset edellytykset pysyvät ennallaan.