Potilasjärjestöt: Hallitusohjelmassa turvattava pitkäaikaissairaiden toimeentulo

Kaikki eduskuntapuolueet suhtautuivat ennen eduskuntavaaleja tehdyssä kyselyssä myönteisesti pitkäaikaissairauksista aiheutuvien kustannusten keventämiseen. Nyt on aika lunastaa lupaukset ja kirjata asia myös hallitusohjelmaan, toteavat potilasjärjestöt.

Hallitusohjelmaan on sisällytettävä pitkäaikaissairaiden maksutaakkaa helpottavia esityksiä, vaativat Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto ja Reumaliitto.

Potilasjärjestöjen mukaan nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojärjestelmä vaarantaa pitkäaikaissairaiden toimeentulon ja hyvinvoinnin. Tällä hetkellä maksukattojärjestelmässä on erilliset maksukatot lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkakuluille. Niiden yhteenlaskettu summa vuonna 2019 on 1 555 euroa.

Erityisen paljon ongelmia tuottaa lääkekorvausten vuosiomavastuu eli lääkekatto, 572 euroa, jonka esimerkiksi erityisen kalliita lääkkeitä tarvitsevat joutuvat maksamaan kerralla heti vuoden alussa.

Potilasjärjestöt ovat ehdottaneet ongelmiin ratkaisuja: erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien pitäisi voida maksaa lääkekatto useammassa kuin yhdessä osassa. Myös eri maksukattojen yhdistäminen ja kohtuullistaminen keventäisi maksutaakkaa.

Potilasjärjestöjen vuoden alussa tekemässä kyselyssä kaikki eduskuntapuolueet suhtautuvat myönteisesti järjestöjen ehdotuksiin. Uuden eduskunnan kaksi suurinta puoluetta, SDP ja Perussuomalaiset, ilmoittavat yksiselitteisesti kannattavansa molempia muutoksia.

“Rahat eivät vain riitä”

”Halvemmaksi työssäkäyvä tulee yhteiskunnalle. Jotta pysyisi työkykyisenä, pitäisi itseään hoitaa. Mutta kun rahat eivät vain riitä.”

“Pitkäaikaissairaus on sinällään jo riittävä rasite. Siitä ei pitäisi lisäksi tulla taloudellista rasitetta. Hoitamaton sairaus on kaikkein kallein.”

“Perheessämme on kolme pitkäaikaissairasta. Mieluummin jätän itseni hoitamatta, kuin tingin lasten lääkkeistä.”

Sitaatit ovat 2018 toteutetusta selvityksestä, johon vastasi 1 900 potilasjärjestöjen jäsentä. Selvityksen mukaan sekä pieni- että keskituloiset pitkäaikaissairaat kokevat sairautensa vähintään kohtalaiseksi taloudelliseksi rasitteeksi. Lähes joka neljäs tinkii muista välttämättömistä menoistaan voidakseen hoitaa sairauttaan.

”Toteutuessaan asiakasmaksulain uudistus tuo monta parannusta nykytilanteeseen, mutta se ei yksin riitä. Maksukattojen kokonaisuudistusta on lykätty jo pitkään, vaikka moni kansanedustaja tiedostaa nykyjärjestelmän ongelmat. Tällä hallituskaudella uudistusta ei voi enää jättää pöytälaatikkoon”, järjestöt toteavat.

Lisätiedot:

Varatoimitusjohtaja Sirpa Pajunen, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
p. 050 408 7335, sirpa.pajunen@allergia.fi

Toiminnanjohtaja Ulla Suvanto, Crohn ja Colitis ry
p. 040 031 5383, ulla.suvanto@ibd.fi

Toiminnanjohtaja Sonja Bäckman, Psoriasisliitto
p. 040 8272 106, sonja.backman@psori.fi

Toimitusjohtaja Maria Ekroth, Suomen Reumaliitto
p. 040 707 9114, maria.ekroth@reumaliitto.fi