EU-vaalit lähestyvät!

Niin Suomea kuin koko Eurooppaa on koetellut viime vuosien aikana monet ulkoiset ja sisäiset kriisit. Tulevaisuudessa Euroopassa on keskityttävä lääkkeiden saatavuuden varmistamiseen sekä kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseen.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään 29.5.-4.6.2024. Virallinen vaalipäivä on 9.6.2024. Käytä ääntäsi!

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n EU-vaalitavoitteet 2024

Tavoitteet on hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.4.2024.

Tutkimukseen ja lääkkeiden saatavuuteen panostaminen

  • Terveyteen, sairauksiin ja lääkkeisiin liittyvään tutkimukseen on investoitava, jotta Eurooppa säilyy mielenkiintoisena markkina-alueena.
  • Lääkkeiden saatavuus on varmistettava EU:ssa ja sen jäsenmaissa. Riippuvuutta kolmansista maista tulee vähentää, toimitusketjujen riskit tunnistaa ja yksittäisiin toimittajiin tukeutumista välttää. EU:n sisäiseen lääketuotantoon on panostettava.
  • Uusien lääkkeiden saamista eurooppalaisille markkinoille on nopeutettava.
  • Kohtuuhintaisten lääkkeiden saamista markkinoille on edistettävä.

Hyvinvointi talouden edistäjänä

  • Ihmisten hyvinvointi on huomioitava EU:n ja sen jäsenmaiden päätöksenteon ytimessä.
  • Edistetään sosiaalista kestävyyttä, jossa korostuu oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Ne toimivat talouskasvun edellytyksenä.
  • Edistetään eurooppalaisen väestön tietoa hyvinvoinnista sekä hyvästä ravitsemuksesta.

Kansalaisyhteiskunta

  • Perusoikeuksien ja laillisuusperiaatteen toteutuminen on varmistettava jokaisessa jäsenvaltiossa.
  • Kansalaisyhteiskunnan tilan kaventuminen Euroopassa on torjuttava.
  • Edistetään kansalaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä kiinnittymistä yhteiskuntaan.