Crohn ja Colitis ry:n vaikuttamistavoitteet hyväksyttiin

Crohn ja Colitis ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.1.2020 vaikuttamistavoitteet, jotka ohjaavat yhdistyksen edunvalvontaa. Kirjallisten ja nettisivuilta luettavissa olevien vaikuttamistavoitteiden avulla haluamme myös viestiä avoimesti, minkä asioiden parissa teemme vaikuttamistyötä.

Neljä päätavoitettamme ovat:
– Suolistosairaat saavat laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asuinpaikasta riippumatta
– Suolistosairaat saavat riittävän taloudellisen tuen
– Suolistosairaiden hoitoa ja tukea kehitetään jatkuvasti
– Suolistosairaiden ja heidän läheistensä arki on sujuvaa

Tavoitteiden valmistelussa on huomioitu jäsenistöltä, asiantuntijoilta ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Pyrkimyksenä on ollut tiivistää erilaisista suolistosairauksia sairastavien yksilölliset tarpeet tiiviiksi vaikuttamistavoitteiksi.

Tavoitteissa on otettu huomioon erilaiset suolistosairaudet. “Meille on tärkeää, että suolistosairauksien koko kirjo osataan ottaa huomioon päätöksenteossa”, kertoo Crohn ja Colitis ry:n toiminnanjohtaja Ulla Suvanto. “Siksi olemme halunneet nostaa vaikuttamistavoitteisiin muun muassa maininnan Kelan etuuksien myöntämiskäytäntöjen parantamisesta ja terveydenhuollon henkilökunnan osaamisesta liittyen harvinaisiin suolistosairauksiin”, hän jatkaa.

Myös suolistosairaiden erilaiset elämäntilanteet näkyvät tavoitteissa. “Teemme työtä kaiken ikäisten suolistosairaiden hyväksi ja siksi tavoitteissa näkyvät niin lapsiperheiden, työikäisten kuin ikäihmistenkin erityistarpeet”, iloitsee Crohn ja Colitis ry:n hallituksen puheenjohtaja Jarkko Lingnell.

Lue tavoitteet kokonaisuudessaan täältä.