Narsisseja.

Colitis ulcerosaa sairastava, osallistu opinnäytetyön kyselyyn!

Hyvä Colitis ulcerosaa sairastava,

Olen sairaanhoitaja (AMK) Mirja Kalliosaari ja opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa sairaanhoitaja (YAMK) – tutkintoa. Teen opinnäytetyöni yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa.

Colitis ulcerosa lisääntyy yhdessä Crohnin taudin kanssa niin, että ne lähestyvät kansansairauden, 50000 sairastavan, rajaa. Näistä sairauksista käytetään yhdessä nimitystä tulehdukselliset suolistosairaudet, IBD, inflammatory bowel disease. Tämä tutkimus on suunnattu täysi-ikäisille Colitis ulcerosaa, paksusuolen haavaista tulehdusta sairastaville henkilöille, jotka käyttävät 5-ASA lääkehoitoa (Asacol, Dipentum, Pentasa, Salofalk).

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Colitis ulcerosaa sairastavien 5-ASA-lääkehoitoon sitoutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lääkehoitoon sitoutuminen parantaa potilaiden elämänlaatua ja vähentää sairaudesta aiheutuvia kustannuksia sekä potilaalle itselleen, että yhteiskunnalle, joten tästä tutkimuksesta saatava tieto on ensiarvoisen tärkeää potilaiden lääkehoitoon sitoutumisen edistämisessä.

Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaamiseen kuluu aikaa 10-15 minuuttia. Vastauksenne auttavat Colitis ulcerosa- potilaita hoitavia 5-ASA- lääkehoitoon tukemisessa ja parantavat tätä kautta potilaiden elämänlaatua, selviytymistä pitkäaikaissairauden kanssa sekä parantavat 5-asa lääkehoidon kustannusvaikuttavuutta. Vastausaikaa on 21.9.2016 saakka.

Tutkimuksen tuloksista julkaistaan mediatiedote 2016 vuoden loppupuolella ja yhteenveto Crohn ja Colitis ry:n jäsenlehdessä 2017 vuoden alkupuolella.

Vastatkaa kysymyksiin valitsemalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus annetulle viivalle. Joissain kohdissa on mahdollisuus valita useampi vaihtoehto ja pariin tarkentavaan kysymykseen voi jättää vastaamatta, mikäli edelliseen on vastannut kieltävästi. Pakolliset kysymykset on merkitty punaisella tähdellä. Lopuksi painakaa Lähetä-painiketta.

Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa Mirja Kalliosaari sähköpostitse mirja.kalliosaari@gmail.com

 

Ystävällisin terveisin,

Sairaanhoitaja (YAMK) -opiskelija Mirja Kalliosaari & Crohn ja Colitis ry:n toiminnanjohtaja Ulla Suvanto

Colitis ulcerosaa sairastavan 5-ASA-lääkehoitoon sitoutuminen – vastaa tutkimukseen tästä >>