Kustannukset

Sopeutumista tukevat kurssit on maksutonta kurssilaisille ja kustannuksista vastaa IBD ja muut suolistosairaudet ry, Veikkauksen tuotoilla. Kursseilla on täysihoito.

Kurssimatkat korvataan Kelan matkakorvauksena: matkoista maksetaan Kelan määräämä omavastuuosuus tai korvataan kokonaan, jos vuotuinen matkakatto on täysi. Mikäli kuntoutuja käyttää kuntoutusmatkoilla omaa autoa tai tarvitsee erityiskulkuneuvoa (esim. taksi), kannattaa pyytää todistus matkakorvausta varten hoitoyksiköstä.

Työssä olevat voivat hakea Kelasta ansionmenetyksestä kuntoutusrahaa. Jos saat palkkaa kurssiajalta, kuntoutusrahaa hakee työnantajasi. Jos olet kurssilla esim. palkattomalla vapaalla tai vuosilomalla, voit hakea kuntoutusrahaa itse Kelasta kurssin jälkeen.

Kelan etuisuuksia voi hakea, jos on lääkärinsuositus (sim. SV 67) kurssille.

Lue lisää Kelan sivuilta täältä >>