Parisuhteesta

Parisuhde voimavarana kun puoliso sairastaa

Teksti: Katariina Pelkonen, Parisuhdekeskus Kataja

Kun puoliso sairastuu, saattaa pariskunnan molempien osapuolien elämä pyöriä sairauden ympärillä. Jokaisella on silti oikeus myös omaan elämään.

Kun toinen puolisoista sairastuu, parisuhdekin joutuu usein koetukselle. Parisuhde on ihmisen läheisin aikuissuhde, jonka merkitys sairastuneen elämässä on hyvin keskeinen; toimiva parisuhde vahvistaa nimittäin hoitotasapainoa, omaa motivaatiota sitoutua hoitoon ja lisää psyykkistä hyvinvointia.

Vakava sairastuminen on usein kriisin paikka niin potilaalle itselleen kuin hänen perheelleen. Elämä muuttuu, sairaus pistää tulevaisuuden suunnitelmat ja toiveet uuteen uskoon. Parisuhteelle diagnoosi voi toisaalta tehdä jopa hyvää.

– Diagnoosia seuraava kriisi nostaa usein pariskunnissa yhteisen taistelutahdon, kyllä me selvitään tästä yhdessä -hengen. Parisuhdekeskus Kataja ry:n toiminnanjohtaja, pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä kuvaa pariskuntien ensireaktioita.

Happinaamari ensin itselle

Puolison sairastuessa toinen osapuoli saattaa jättää omat kiinnostuksen kohteensa ja harrastuksensa vähemmälle, ja harventaa ystävienkin tapaamista voidakseen keskittyä tukemaan ja hoivaamaan potilasta. Aluksi tämä voi tuntua luontevalta ja lähentää pareja: potilaan toipuminen on nyt kaikkein tärkeintä molemmille. Kun tilanne ei menekään ohi vaan jatkuu jatkumistaan, voi seurata uupumus. Kroonisesti sairaan ihmisen kotona asuu hyvin usein väsynyt puoliso. Puolison kannattaa muistaa lentokoneen turvallisuusohjeista tuttu neuvo: laita happinaamari ensin itselle ja auta sitten vasta muita.

– Toivottavasti puoliso ei unohda omaa hyvinvointiaan ja elämäänsä. Kun huolehtii itsestään, pystyy olemaan myös kumppanin tukena. On hyvä miettiä, millaisista asioista saan energiaa ja hyvää mieltä, ja mikä auttaa jaksamaan. Myös kumppanin läsnäolo ja läheisyys ovat asioita, joita sairauskaan ei poista, Välilä neuvoo.

Syksyllä 2017 toteutetun Kun puoliso sairastaa, miten voi parisuhde -kyselyn tuloksia purkanut Parisuhdekeskus Kataja ry:n kouluttaja Katariina Pelkonen muistuttaa, että puolisolla on edelleen myös oikeus omaan elämään, vaikka potilaan elämänpiiri voi kaventua sairauden myötä. Moni havahtuu siihen, että parisuhteesta on tullut hoivasuhde.

– Apua pitää ottaa vastaan myös muilta kuin puolisolta, jotta tämä pääsee välillä muualle lataamaan akkujaan, hän huomauttaa. Uudenlainen elämäntilanne tuo paljon ajateltavaa, ja jotta sen läpi jaksaisi paremmin, kannattaa apua ottaa vastaan ajoissa. Ystävät ja sukulaiset ovat kyselyymme vastanneiden (200 vastaajaa) mukaan keskeinen tuen lähde sairastuneelle parille.

Apua myös puolisolle

Kun ihminen sairastuu, hänelle tarjotaan usein myös henkistä tukea ja keskusteluapua. Puolison ja muun perheen tarpeet kuitenkin yleensä unohtuvat, vaikka diagnoosi ja sairaus koskettaa aina koko perhettä. Parisuhdekeskus Kataja ry:n Tukea Parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta– toiminnan tavoitteena onkin saada terveydenhuollon ammattilaiset huomaamaan myös puolisoiden tarpeet ja ohjaamaan puolisoita tarvittaessa muiden ammattilaisten puheille.

Tukea puolisolle ja parisuhteelle voi saada esimerkiksi seuraavilta tahoilta:

– Oma terveyskeskus

– Sairaalan sosiaalityöntekijä tai sairaalapappi

– Eri potilasjärjestöjen vertaisryhmät ja sopeutumisvalmennuskurssit

– Perheneuvola

– Perheasianneuvottelukeskus

– Yksityiset terapeutit

– Parisuhdekeskus Kataja ry:n parisuhdepuhelin: psykoterapeutti vastaa parisuhteeseen liittyviin kysymyksiin maanantaisin kello 14–16 numerossa 050 337 9053

– Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n järjestämät tuetut parisuhdelomat (kts. lisää http://www.mtlh.fi/)