Vaalitavoitteet 2023

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Ennakkoäänestys on käynnissä 22.-28.3.2023. IBD ja muut suolistosairaudet ry. haluaa nostaa vaaleissa esille suolistosairaiden näkökulmia. Haluamme alentaa sairastamisen kustannuksia, varmistaa laadukkaan hoidon sekä tukea sairastuneiden arkea yhdistystoiminnan ja osatyökykyisten paremman työelämän kautta. Yhdistyksen tavoitteita saa mieluusti jakaa eteenpäin esimerkiksi oman alueen kansanedustajaehdokkaille!

Lisätietoa: sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho (olga.haapa-aho@ibd.fi)

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2023 . Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.12.2022.

Sairastamisen kustannuksia alennettava 

 • Mahdollistetaan lääkekaton maksaminen osissa erityisen kalliita lääkkeitä käyttäville 
 • Toteutetaan maksukattojen kokonaisuudistus lääkekaton, matkakaton ja asiakasmaksujen katon yhdistämiseksi yhdeksi, kohtuullisen suuruiseksi maksukatoksi 
 • Jatketaan asiakasmaksulain uudistamista huomioiden erityisesti paljon palveluja käyttävien ja pienituloisten maksutaakka 
 • Vahvistetaan pienituloisten sairastavien asemaa korottamalla vähimmäistasoisia sairaus- ja kuntoutusetuuksia sekä parantamalla sairastamiseen liittyvien menojen huomioimista toimeentulotuessa 

Laadukasta hoitoa yleistyviin suolistosairauksiin 

 • Turvataan hyvinvointialueiden riittävä rahoitus palveluiden järjestämiseksi 
 • IBD:hen eli tulehduksellisiin suolistosairauksiin tehdään hoidon laaturekisteri 
 • Varmistetaan yhtenäiset ja yhdenvertaiset suolistosairauksien hoito- ja palveluketjut kaikkialla Suomessa 
 • Suolistosairauksia koskevaa tutkimusta tuetaan ja kehitetään 

Tukea arkeen ja työelämään 

 • Järjestöjen autonomia ja mahdollisuudet tarjota tietoa ja tukea varmistetaan pitkäjänteisellä rahoituksella 
 • Järjestöjen toimintaa tuetaan läpinäkyvästi ja hallintokuormaa vähentäen 
 • Parannetaan osatyökykyisten mahdollisuuksia pysyä työelämässä helpottamalla sosiaaliturvan ja työtulojen yhdistämistä sekä kehittämällä kuntoutusta