Vaalitavoitteet 2021

Kevään 2021 vaalit on siirretty kahdella kuukaudella. Uusi vaalipäivä on 13.6.2021. Kunnissa päätetään monista suolistosairaiden arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Kannustamme jäsenistöämme kertomaan yhdistyksen tavoitteista omilla paikkakunnillaan! Yhteisten tavoitteiden viestiminen paikallisesti on hyvä keino edistää kaikille tärkeitä asioita suolistosairaiden parhaaksi.

Käytännön vinkkejä vaalivaikuttamiseen

Voit viestiä tavoitteista omassa kunnassasi esimerkiksi näiden vinkkien avulla. Myös sosiaali- ja terveysturvan asiantuntijamme Olga antaa mielellään lisätietoa tavoitteiden edistämisestä.

 • Kerro tavoitteista omalle valtuutetullesi, ehdokkaallesi tai oman kuntasi puolueille.
 • Seuraa yhdistyksen sosiaalista mediaa ja jaa meidän vaaleihin liittyviä päivityksiä eteenpäin.
 • Suoraan ehdokkaille tavoitteista voi kertoa jakamalla tätä sivua tai pdf-muotoista versiota. Esite on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Monen ehdokkaan yhteystiedot ovat saatavilla heidän omilta ehdokassivuiltaan. Puolueiden yhteystiedot löytyvät useimmiten puolueen paikallisyhdistyksen sivustoilta. Sähköposti on hyvä tapa kertoa tavoitteista!
 • Tällä hetkellä puolueet eivät voi useimmissa kunnissa järjestää fyysisiä tilaisuuksia. Jos koronatilanne helpottuu, yhdistyksen vaalitavoitteet voi myös printata vietäväksi vaalitoreilla päivystäville ehdokkaille.
 • Ehdokkaat ovat yleensä kiinnostuneita yhdistysten näkemyksistä. Oman viestisi voit muotoilla joko omin sanoin tai hyödyntämällä tätä pohjaa: ”Hei! Onko suolistosairauksia edustava yhdistys IBD ja muut suolistosairaudet ry sinulle tuttu? Kyseessä on merkittävä pitkäaikaissairaiden ryhmä ja diagnoosimäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Tulehduksellisten suolistosairauksien eli IBD-sairauksien diagnooseja on jo yli 50 000 ja lisäksi on iso kirjo muita suolistosairauksia. Usein sairaus diagnosoidaan jo nuorena ja vaikuttaa koko työuraan. Haluaisin kertoa tavoitteistamme tämän vuoden kuntavaaleissa. Toivottavasti olet kiinnostunut lukemaan, miten kunnissa voisi parantaa suolistosairaiden hyvinvointia. Ystävällisin terveisin, potentiaalinen äänestäjä XX.”

IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kuntavaalitavoitteet 2021

Suolistosairaat saavat laadukasta ja yksilöllistä hoitoa ja tukipalveluita 

 • IBD-hoitajia koulutetaan ja heille perustetaan uusia virkoja 
 • Perus- ja erikoistason terveyspalvelujen yhteistyö ja hoitoketjut toimivat saumattomasti 
 • Potilaiden arkea sekä sairauden hoitoa ja seurantaa tuetaan erilaisin digitaalisin ratkaisuin 
 • Myös pitkään suolistosairautta sairastaneille tarjotaan erikoistuneen henkilöstön tukea 
 • Suolistosairaat ja heidän läheisensä saavat monipuolisesti tarvitsemansa tukipalvelut 
 • Pienituloisten terveydenhuollon asiakasmaksuja kohtuullistetaan tai jätetään kokonaan perimättä yksilöllisen tilanteen ja maksukyvyn mukaan 
 • Ennaltaehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea käytetään pienituloisten sairauteen liittyvien menojen tukemiseksi 

Suolistosairaiden ja heidän läheistensä arki on sujuvaa eri elämäntilanteissa 

 • Kunnat mahdollistavat omille työntekijöilleen joustoja silloin, kun oma tai lapsen sairaus vaatii sitä sekä kehottaa muita työnantajia samaan 
 • Työllisyyspalveluissa tuetaan yksilöllisiä ratkaisuja sairauden ja työn yhdistämiseksi 
 • Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa varmistetaan sairauden vaatimat joustot ja erityisjärjestelyt 
 • Sairauden takia sairauslomalla oleville lapsille varmistetaan laadukas opetus 
 • Vessapassi on käytössä monissa julkisissa rakennuksissa ja yrityksissä suolistosairaiden arjen helpottamiseksi 
 • Tarvittavat ja itselle soveltuvat hoitotarvikkeet ovat saatavilla helposti ja maksutta hoitotarvikejakelun kautta 
 • Suolistosairaus otetaan huomioon ikäihmisten palveluissa 
 • Suolistosairaus oikeuttaa terveyttä edistäviin liikuntaetuihin, kuten erityisuimakorttiin 

Järjestöjen toimintaa tuetaan ja hyödynnetään kunnissa  

 • Järjestöjen toimintaa rahoitetaan pitkäjänteisesti ja läpinäkyvästi 
 • Järjestöjä tuetaan tarjoamalla käyttöön sopivia tiloja  
 • Diagnoosin saaneet ohjataan vertaistuen ja järjestöjen palveluiden piiriin 
 • Järjestöjen kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä ja niiden tarjoamaa tietoa hyödynnetään kehittämistoiminnassa ja päätöksenteossa 
 • Palveluiden kehittämiseen osallistetaan palveluiden käyttäjiä esimerkiksi asiakas- ja potilasraatien kautta 

IBD ja muut suolistosairaudet ry:s mål i kommunalval 2021

Patienter med tarmsjukdomar får högkvalitativ och individuell vård och stöd

 • IBD-vårdare utbildas och nya IBD-vårdartjänster tillsätts
 • Sömlöst samarbete och oavbrutna vårdkedjor mellan primärvården och den specialiserade sjukvården
 • Digitala lösningar som stöd i patienternas vardag, behandling och uppföljning
 • Också patienter med kroniska tarmsjukdomar erbjuds specialiserat stöd
 • Tarmpatienter och deras anhöriga får det mångsidiga stöd de behöver
 • Rimligare eller inga kundavgifter inom vården för låginkomsttagare utifrån individuella förutsättningar och betalningsförmåga
 • Förebyggande och kompletterande utkomststöd används som stödfinansiering för vård av låginkomsttagare

En smidig vardag i olika livssituationer för tarmpatienter och deras anhöriga

 • Kommunerna ger sina arbetstagare möjlighet till flexibilitet när arbetstagarens egen eller barnets sjukdom kräver det, och uppmanar andra arbetsgivare att göra detsamma
 • Sysselsättningstjänster ger stöd för individuella lösningar där sjukdom och arbete kan kombineras
 • Den flexibilitet och de särskilda lösningar som sjukdomen kräver garanteras inom skolorna och småbarnspedagogiken
 • Högkvalitativ undervisning garanteras för sjuklediga barn
 • Toapass används i många offentliga byggnader och företag för att underlätta vardagen för tarmpatienter
 • Nödvändiga, för patienten lämpliga redskap finns lättillgängliga utan avgift via distribution av förbrukningsartiklar
 • Tarmsjukdomar beaktas inom äldreservice
 • Tarmsjukdom ger rätt till hälsofrämjande motionsförmåner såsom specialsimkort

Föreningsverksamhet får stöd och används aktivt i kommunerna

 • Föreningsverksamhet finansieras långsiktigt och transparent
 • Föreningar får stöd i form av tillgång till lämpliga utrymmen
 • Diagnostiserade patienter slussas till kamratstöd och föreningsverksamhet
 • Mångsidigt samarbete med föreningar där föreningarnas kunskap utnyttjas vid utveckling och beslutsfattande
 • Tjänstebrukarna medverkar aktivt i utvecklingen av tjänsterna genom exempelvis kund- och patientråd