TIISE-hanke

TIISE – Tukea ikääntyvien IBD:tä sairastavien elämään -hanke

Suomen 52 000:sta IBD:tä sairastavasta noin 16 000 on yli 60–vuotiaita. Tutkimusten mukaan ikääntyneillä usean sairauden yhteisvaikutus saattaa vaikeuttaa suolistosairauden hoitoa. Erityisesti lääkkeiden yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Yli 60-vuotiaana sairastuneet eivät pääse sairautensa kanssa helpolla, vaan jopa päinvastoin. Tämän asian valossa haimme voimavaralähtöistä hanketta, koska pitkäaikaissairaus vaikuttaa usein jaksamiseen.

Aloitimme keväällä 2020 TIISE-hankkeen STEA:lta eli Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosastolta saadulla tuella. Vaikka hankkeen koko nimi on Tukea ikääntyvän IBD:tä sairastavan elämään, niin nimestä huolimatta hankkeen piiriin kuuluu myös muita kuin tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavat. Hanke on kolmivuotinen.

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa vertaistuki suolistosairauksia sairastaville sekä jakaa tietoa niin sairastaville ja heidän läheisilleen kuin myös ammattilaisille, joita sairastavat kohtaavat arjessaan. Järjestämme mahdollisuuksia vertaistukeen kasvokkain ja verkossa.

Haluamme hankkeesta kohderyhmän näköisen, siksi hankkeen tueksi perustettiin yhdistykseemme Senioritiimi. Hankevastaavan tukena toimii myös ohjausryhmä, joka koostuu ikääntymiseen ja suolistosairauksiin perehtyneistä ammattilaisista. Ohjausryhmässä on myös kohderyhmän edustaja. Senioritiimin ja ohjausryhmän tuella hanketta viedään eteenpäin hankesuunnitelman mukaisesti, mutta avoimin silmin myös uusille mahdollisuuksille.

Vertaistukea ja neuvontaa

Hankkeen aikana mahdollistamme vertaistukea järjestämällä Voimavarapäiviä, jotka ovat 2-4 päivää kestäviä kursseja eri puolilla maatamme. Niiden tarkoituksena on löytää voimavaroja arjessa jaksamiseen, sekä jakaa tietoa suolistosairauksista ja niiden kanssa elämisestä. Järjestämme myös Hyvän mielen teemapäiviä, joiden ohjelma liittyy voimavaroihin, ikääntymiseen ja suolistosairauksiin. Suurinpiin osaan tapahtumista ovat myös läheiset tervetulleita.

Ensimmäinen voimavarakurssi oli 18.–20.8.2020 Peurungassa, Laukaassa. Tämä kurssi on tarkoitettu suolistosairaille itselleen. Seuraavat voimavarakurssit olivat Lohja Spassa 8.-10.9.2020 ja 22.-24.9.2020 ne olivat tarkoitettuja pariskunnille, joista toinen sairastaa suolistosairautta.

Valitettavasti syksyn Teemapäivät on jouduttu perumaan pandemiatilanteen vuoksi. Tulossa on helmikuussa 2021 Voimavarakurssi suolisto- ja kilpirauhassairautta sairastaville, myöhemmin alkukesästä luontokurssi.Tulevista tapahtumista on lisätietoa kotisivujemme Tapahtumat-osiossa.

Kiitos jäsenistölle!

Erityinen merkitys hankkeen aikaansaamisessa on niillä yli 60–vuotialla jäsenillä, jotka vastasivat kyselyymme keväällä 2019. Vastaajien isolla määrällä oli merkitystä hankkeen saamisessa, sillä STEA:n sanoin toiminnan selkeä tarve oli selvitetty kattavalla kartoituksella.

Jo vapaaehtoiseksi ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä tulevan kevään aikana. Jos vapaaehtoisuus hankkeessa kiinnostaa, ilmoittaudu nyt! Erityisesti tarvitaan eläkeikäisiä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia vertaisohjaajiksi Voimavarakursseille, sekä kokemustoimijoita erilaisiin teemapäiviin. Myös kirjoittamisen ammattilaisille on tarvetta, koska tarkoituksena on kirjoittaa artikkeleita aiheesta ikääntyminen ja suolistosairaudet.

TIISEn hankevastaavana toimii Maria Joutsen, maria.joutsen(a)ibd.fi tai 040 031 6575.