Bannerissa koivunsilmuja ja teksti vuosikokous verkossa 22.5.2021.

Divertikuloosi ja divertikuliitti

Suolen umpipussitaudissa suolen sisäinen paine pullistaa suolen limakalvoa ulospäin lihaskerroksen läpi, ja suolen seinämään muodostuu pussimaisia pullistumia, divertikkeleitä. Vähäkuituinen ruoka ja ummetus lisäävät paksusuolen sisäistä painetta.

Oireet ja diagnoosi

Pullistumia syntyy ikääntyessä yleensä sigmasuoleen paksusuolen loppuosassa. Niitä on lähes kaikilla yli 80-vuotiailla, eivätkä ne usein oireile lainkaan; nuoremmilla tauti voi monesti olla voimakasoireisempi. Divertikkelit voidaan todeta paksusuolen tähystyksellä tai varjoainetutkimuksella. Kun pullistumia on runsaasti, puhutaan divertikuliitti divertikuloosista. Noin joka viidennellä ne oireilevat erilaisina ruuansulatusvaivoina, kuten ummetuksena, ilmavaivoina ja vatsan epäsäännöllisenä toimintana. Oireet voivat muistuttaa ärtyvää paksusuolta.

Noin 1 %:lla divertikuloosia sairastavista divertikkelit voivat tulehtua. Tällöin tautia kutsutaan divertikuliitiksi, joka oireilee vasemman alavatsan kipuna, pahoinvointina ja lievänä kuumeiluna.

Divertikkeleistä voi harvoin vuotaa verta suoleen, josta voi seurata anemiaa ja peräsuolen vuotoa, joka voi olla runsastakin. Divertikkelit voivat joskus myös puhjeta, josta seuraa äkillinen, kova kipu sekä vatsakalvontulehdus, joka vaatii pikaista hoitoa. Divertikuloosin syytä ei tunneta, mutta sen uskovaan olevan yhteydessä vähäkuituiseen ruokavalioon, ummetukseen, vähäiseen liikuntaan ja ylipainoon. Geenien vaikutusta sairastumiseen ei toistaiseksi ole todettu.

Hoito

Divertikuloosia ei yleensä hoideta muuten kuin ruokavalion muuttamisella kuitupitoisemmaksi ummetuksen ehkäisemiseksi. Umpipussien tulehduksen eli divertikuliitin hoitoon voi riittää lepo sekä niin ikään ruokavalion muutos. Hankalammissa divertikuliittitapauksissa käytetään antibiootteja, joko suun kautta tai suonensisäisesti, sekä myös suonensisäistä ravintoa, jotta suoli saa rauhoittua. Jos tulehdukset uusiutuvat tai divertikkelit vuotavat verta, voidaan käyttää leikkaushoitoa. Umpipussin puhjetessa leikkaushoitoa tarvitaan pikaisesti, ja joskus tulehdustilan ollessa vakava voidaan tarvita väliaikainen avanne, joka suljetaan myöhemmin. Lisätietoa avanteesta Finnilcon sivuilla täällä >>

Vertaistukea verkossa! Lue lisää >>