Koulunkäynti ja opiskelu

Sairaus ei ole este opiskeluun. Lapsella ja nuorella on oikeus oppilaana oloon ja oppimiseen myös sairauden akuuttivaiheessa ja/tai sairaalassa ollessaan.

Sairaalassa lastentautien osastoilla tai muilla osastoilla tutkimus- ja hoitojaksolla olevien somaattisesti sairaiden lasten ja nuorten opetus tapahtuu yksilöllisenä opetuksena, vieriopetuksena osastolla oppilaan omassa huoneessa tai sairaalakoulutiloissa ryhmäopetuksena. Opetuksen tavoitteena on auttaa lasta suorittamaan oppivelvollisuuttaan sairaudenkin aikana.
Lue lisää >> sairaalaopetus.net.

Oppivelvollisuuden voi Suomessa suorittaa muullakin tavalla kuin käymällä koulua, esimerkiksi opiskelemalla kotona. On tärkeää erottaa toisistaan termit kotiopetus ja koulun kotona järjestämä opetus. Kun koulu järjestää opetuksen kotona, oppilas säilyy koulun oppilaana ja on näin oikeutettu palveluihin ja etuuksiin. Kotiopetuksessa vastuu opintojen järjestämisestä ja esimerkiksi oppikirjojen ja muun oppimateriaalin hankkimisesta siirtyy huoltajalle.
Lue lisää >> kotiopetus.

Jos lapsella on paljon poissaoloja, voi koulun kanssa neuvotella, että lapselle laaditaan yleisen, tehostetun tai erityisen tuen oppimissuunnitelma. Tähän kirjataan tukitoimet, kuten poissaolojen aikana mahdollisesti järjestettävä kotiopetus, tarvittavat erikoisjärjestelyt (istumapaikat, välitön pääsy vessaan, välipalat ja niin edelleen), oikeus tehdä kokeet pätkissä tai kotona tarvittaessa. Kun lapsella on tämä, se on myös hänen oikeutensa, ja koulu on velvoitettu toimimaan oppimissunnitelman mukaan. Tämä voi olla tarpeellinen etenkin siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.
Lue lisää >> oppimisen ja koulunkäynnin tuki.

Sairaanhoitajaopiskelijat Liisa Vuori ja Emmi Raiskila toteuttivat nuorille ja heidän läheisilleen tarkoitetun oppaan osana opinnäytetyötään ”Alakoulusta yläkouluun siirtyvät nuoret ja IBD” (2019). Pääset oppaaseen (PDF) tästä >> Alakoulusta yläkouluun, opas tueksi