Leikkaushoito

Huomaathan lukiessasi, että tämän sivun on tarkastanut ammattilaiset vuonna 2019. Muutokset nykyhetkeen ovat mahdollisia. Sivu on tarkoitus päivittää ja tarkastuttaa terveydenhuollon ammattilaisilla vuoden 2022 aikana.

Crohnin tauti ei parane leikkauksella, vaan leikkaushoidolla pyritään hoitamaan lähinnä taudin komplikaatioita. Leikkaushoito tarkoittaa yleensä sairaan tai oireita aiheuttavan suolenosan poistamista. Esimerkiksi suolen osa, jossa on aihtauma tai fisteli, voidaan poistaa kirurgisesti. Pienempiä ahtaumia voidaan laajentaa myös tähystämällä. Tulehtuneiden suolen osien väliin voi
tulla märkäpaise eli absessi tai tulehdus voi olla niin vaikea, ettei lääkehoidolla saada riittävää tehoa. Vaikea verenvuoto, suolen puhkeaminen tai fistelit voivat myös olla leikkauksen syynä, samoin jatkuva anemia, kipu ja aliravitsemus. Myös solumuutos eli syöpäriski voi johtaa  leikkauspäätökseen.

Jos kyse on lapsesta, oikein ajoitetulla hoidolla voidaan saada lapsen kasvu nopeutumaan ja puberteettikehitys käyntiin ravitsemustilan parantuessa.

Leikkauksien syyt ja yleisyys

Crohnin taudin leikkauksen syynä on yleensä ahtauma tai tukos suolessa, märkäpaise tai vaikea tulehdus, jota ei lääkkeillä saada rauhoittumaan. Vaikea verenvuoto, suolen puhkeaminen tai fistelit voivat myös olla leikkauksen syynä, samoin jatkuva anemia, kipu ja aliravitsemus. Myös solumuutos eli syöpäriski voi johtaa leikkauspäätökseen.

Taudin uusiutuvan luonteen vuoksi kirurginen hoito on mahdollisimman säästävää. Crohnin tautiin sairastuvista 25 % leikataan viiden vuoden kuluessa ja puolet leikataan 20 vuoden aikana. Leikatuista potilaista noin puolet joutuu uusintaleikkaukseen. Jotkut käyvät läpi useita leikkauksia ja uusintaleikkauksen riski kasvaa jokaisella leikkauskerralla.

Leikkauksien toteutus ja seuraukset

Nykyisin myös Crohnin taudin leikkaushoito on tähystysteitse tapahtuvaa. Osassa tapauksia on kuitenkin jo alun perin järkevää tehdä perinteinen avoleikkaus. Tähystysleikkaus voi myös kääntyä avoleikkaukseksi. Tähystysleikkausten etu on yleensä avoleikkausta lyhyempi sairaalahoitoaika, kun pienet haavat aiheuttavat vähemmän kipua ja yleensä suolikin lähtee nopeammin toimimaan. Tähystysleikkauksessa käytettävä kaasu häviää vatsaontelosta yhtä nopeasti kuin avoleikkauksissa. Komplikaatiot ovat molemmilla menetelmillä mahdollisia, mutta yleensä haavakomplikaatiot ovat vähäisempiä tähystysleikkauksissa.

Mikäli potilas leikataan päivystystapauksena, ei aikaa valmistautumiseen juuri jää. Leikkaus onkin parempi tehdä suunnitellusti. Leikkauksesta toipumista edistää hyvä yleiskunto ja ravitsemustila. Tupakoinnin lopettamista pari viikkoa ennen leikkausta suositellaan, ja alkoholia tulisi käyttää vain kohtuullisesti.

Pieniä ahtaumia voidaan pallolaajentaa tähystyksen yhteydessä, jos ahtaumakohta on ohutsuolen loppupäässä. Muutoin suolen ahtaumakohta voidaan hoitaa typistämällä suolta ahtautuneesta kohdasta. Suoli leikataan poikki ahtauman molemmin puolin ja päät ommellaan yhteen. Toisena menetelmänä käytetään stricturoplastiaa. Siinä suolen ahtaaseen kohtaan tehdään pitkittäisviilto, joka ommellaan kiinni poikittain. Suoleen tulee näin ikään kuin pieni pussi. Pienempiä leikkauksia voidaan myös tehdä tähystysleikkauksina, jolloin toipuminen on tietysti helpompaa kuin avoleikkauksen jälkeen.

Ohutsuolta pyritään säästämään, koska se on tärkeä tekijä ravintoaineiden imeytymisessä. Jos ohutsuolta joudutaan leikkaamaan, poistetaan vain sairas kohta tervettä suolta säästäen. Paksusuolella on tärkeä merkitys nestetasapainon ylläpidossa eikä koko paksusuolen poistolle ole perusteita, jos osa suolesta on tervettä. Crohnin tauti on yleensä este J-pussin ja ohutsuoli-peräsuoliliitoksen tekemiselle. Joissain tapauksissa väliaikainen avanne voi tulla kyseeseen tulehduksen rauhoittamiseksi tai päivystysleikkauksen jälkeen.

Avanteita on erilaisia. Joskus Crohnin taudin kyseessä ollen voidaan joutua poistamaan koko peräsuoli ja tekemään pysyvä avanne. Suolesta tuleva uloste kerääntyy iholle kiinnitettyyn avannepussiin, joka tyhjennetään tai vaihdetaan tarvittaessa. Pusseja on sekä kertakäyttöisiä että tyhjennettäviä. Suolen toimintaa ei voi kontrolloida, vaan löysää ulostetta kertyy pussiin useita kertoja vuorokaudessa. Avanne ei yleensä estä tekemästä normaalia työtä, urheilemasta ja elämästä aivan normaalia elämää. Sen kanssa voi käyttää tiukkojakin vaatteita ja nukkua jopa vatsallaan. Avannepotilas voi syödä normaalia ruokaa, joskin hänen tulee erityisesti huolehtia riittävästä nesteen saannista. Avannesidokset ja -pussit potilas saa maksutta kotipaikkakuntansa terveyskeskuksesta. Siitä, miten avanteen kanssa toimitaan ja muista käytännön seikoista saa tietoa sairaalan avannehoitajalta. Leikkauksen jälkeen on myös mahdollista saada kotihoitoapua avanteen kanssa. Asiasta kannattaa kysyä oman kunnan kotisairaanhoidosta. Lisätietoa avanteesta Finnilcon sivuilla >>

Fisteleitä voi syntyä suolesta vatsan tai pakaran iholle, suolen toiseen kohtaan tai johonkin sisäelimeen. Mikäli fisteliä ei saada lääkityksellä hoidettua, voidaan se hoitaa kirurgisesti. Fistelin kirurginen hoito riippuu aina sen sijainnista ja koosta. Absessi eli märkäpesäke syntyy yleensä fistelin yhteyteen ja se tyhjennetään tai poistetaan kirurgisesti.

Crohnin taudin vuoksi leikatuilla suurin riski on suolisauman pettäminen, tukos tai haavan tulehtuminen. Crohn-potilaille lääkehoidon jatko suunnitellaan yksilöllisesti. Ennen leikkausta atsatiopriinihoitoa saaneiden lääkitystä jatketaan yleensä myös leikkauksen jälkeen. Vaikeaa Crohnin tautia sairastaville joudutaan leikkauksen jälkeen antamaan erilaisia yhdistelmähoitoja.

Leikkauksen jälkeen potilas kannattaa vuoden kuluessa tähystää saumatilanteen tarkistamiseksi, koska taudilla on taipumus uusiutua juuri saumakohdissa. Jos ohutsuolta on poistettu runsaasti, erityisesti sen loppupäästä, siitä voi seurata rasvojen, sappihappojen ja B12-vitamiinin imeytymishäiriöitä. Sappihapot korvataan lääkkeillä, mutta rasvan lisäämisen tarve on kokeiltava itse. Liiallisesta rasvan käytöstä tulee rasvaripulia. B12-vitamiinin puute todetaan verikokeella ja sitä annetaan pistoksina 2–3 kuukauden välein.

Monet lykkäävät leikkaukseen menoa, koska leikkaus ja mahdollinen avanne pelottavat. Myöhemmin useimmat toteavat, että olisi pitänyt vain mennä rohkeasti jo paljon aikaisemmin. Lähes poikkeuksetta potilaat kokevat elämänlaatunsa parantuneen huomattavasti leikkauksen jälkeen.