kuurankukkia

Crohnin tauti

Crohnin tauti on krooninen, tulehduksellinen suolistosairaus. Tulehduksellisista suolistosairauksista käytetään lyhennettä IBD (Inflammatory Bowel Disease). Sairaus ei ole tarttuva. Se voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella, yleisimmin kuitenkin ohutsuolessa, varsinkin sen loppuosassa tai paksusuolessa. Tavallisimpia oireita ovat vatsakivut, ripuli, veriuloste, kuumeilu ja laihtuminen. Oireet voivat vaihdella yksilöllisesti. Diagnoosi tehdään tähystyksen ja koepalojen avulla. Sairautta hoidetaan lääkkeillä ja joissain tapauksissa leikkauksella.

Syyt ja esiintyvyys

Crohnin taudin syy on toistaiseksi tuntematon. Sairaus alkaa useimmiten nuoruusvuosina ja on hiukan yleisempi naisilla kuin miehillä. Perintötekijöillä tiedetään olevan vaikutusta sairastumiseen. Ensimmäisen asteen sukulaisilla riski sairastua on noin 14–15 % kertaa keskimääräistä suurempi.

Perinnöllisten tekijöiden lisäksi on ilmeisesti olemassa yksi tai useampi ympäristötekijä, joka laukaisee sairauden ihmisellä, jolla on siihen taipumus. Näyttää siltä, että Crohnin tautiin sairastuneilla suoliston oma puolustusjärjestelmä reagoi poikkeuksellisen voimakkaasti ja pitkäaikaisesti ulkoiseen ärsykkeen aiheuttamaan tulehdukseen, joka normaalista poiketen ”jää päälle”. Bakteerien ja virusten on epäilty aiheuttavan Crohnin tautia, mutta toistaiseksi näistä ei ole löytynyt aiheuttajaa.

Samanaikaisesti kun länsimaissa asuvien ihmisten elinolosuhteet ja elintavat ovat muuttuneet, on Crohnin taudin esiintyvyys lisääntynyt huomattavasti. Syyksi lisääntymiseen on esitetty luonnollisten mikrobikontaktien vähäisyyttä varhaislapsuudessa (ns. hygieniahypoteesi) ja ravintotekijöitä. Sairauden aiheuttajaa ravinnosta kuitenkaan ei ole löydetty, vaikka monilla potilailla on kokemuksia siitä, että jotkut tietyt ruoka-aineet aiheuttavat suolisto-oireita. Sairautta ei voida myöskään parantaa ruokavaliolla.

Tupakoitsijoilla on suurempi riski sairastua Crohnin tautiin kuin tupakoimattomilla, ja tupakoitsijan sairaus on usein vaikeampi kuin tupakoimattoman. Psyykkisten tekijöiden ei ole todettu aiheuttavan sairautta, mutta stressi lisää oireita.

Suomessa sairastuu Crohnin tautiin vuosittain yhdeksän ihmistä sataatuhatta kohti. Tauti voi alkaa missä iässä tahansa. Tyypillinen sairastumisikä on kuitenkin 15–35 vuotta, joten sitä voidaan luonnehtia nuorten aikuisten sairaudeksi.

Lapsuusiässä Crohnin taudin keskimääräinen sairastumisikä on 12 vuotta. Kelan tilastojen mukaan IBD:n esiintyminen on nelinkertaistunut lapsilla viimeisen 20 vuoden aikana ja samalla diagnooseja tehdään yhä nuoremmille lapsille.

Crohnin taudin esiintyvyys on 150–200 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Luokittelematon koliitti

Varsinkin sairauden alkuvaiheessa vain paksusuolessa esiintyvää Crohnin tautia ei aina voida erottaa haavaisesta paksusuolitulehduksesta ja silloin puhutaan luokittelemattomasta koliitista (aikaisempia nimiä indeterminate colitis tai välimuotoinen koliitti). Osa luokittelemattomasta koliitista osoittautuu myöhemmin Crohnin taudiksi. Lääkehoidon valintaan erotusdiagnoosi ei kuitenkaan vaikuta.

Oireet >>