kuurankukkia

Lääkehoito

Colitis ulcerosan vaikeusaste ja laajuus määräävät, mitä lääkitystä käytetään. IBD:n hoitoon käytettävät lääkkeet kuuluvat alempaan erityiskorvausluokkaan, eli niistä saatava Kela-korvaus on 65 %. Erityiskorvaukseen oikeuttavan merkinnän Kela-korttiin saa lääkärintodistuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman lausunnon mukaan perusterveydenhuollon piirissä laadittu lääkärintodistus- tai lausunto on maksuton silloin, kun asiakas hakee lääkehoidolle erityiskorvattavuutta. Terveyskeskukset eivät saa periä maksua näistä todistuksista, koska kyseessä on hoitoon liittyvä todistus.
Valtioneuvos on lääketieteellisin perustein säätänyt asetuksessa vaikeat ja pitkäaikaiset sairaudet, joiden lääkehoidon kustannuksista voidaan maksaa erityiskorvaus. Lääkehoidon kustannuksia korvataan joko alemman erityiskorvattavuuden mukaan 65 % tai ylemmän erityiskorvattavuuden mukaan 100 %. Katso lisää KELAn sivuilta >>

Hoitoa tehostetaan nopeasti oireiden ilmaannuttua. Itseohjautuvassa hoidossa lääkitystä lisätään lääkärin kanssa sovitun ohjeen mukaan ja tarvittaessa ollaan yhteydessä hoitopaikkaan. Ylläpitohoitoa ei saa lopettaa omin päin ja kortisonihoitoa ei saa lopettaa äkillisesti.

5-ASA:lla eli mesalatsiinilla on tulehdusta hillitsevä vaikutus. Sitä käytetään usein peruslääkkeenä estämässä uusia pahenemisvaiheita. 5-ASA voidaan annostella pillereiden lisäksi myös paikallishoitona, peräpuikkoina ja -ruiskeina.

  • Pentasa®, Asacol®, Salofalk®, Dipentum®

SASP:n eli salatsosulfapyridiinin vaikuttava aine on mesalatsiini, jonka sulfapyridiini kuljettaa paksusuoleen. Sulfa saattaa aiheuttaa allergiaoireita. Miehillä sulfasalatsiini voi vaikuttaa haitallisesti hedelmällisyyteen.

  • Salazopyrin®

Sairauden aktivoitumisvaiheessa aloitetaan usein kortisonilääkitys. Se rauhoittaa tulehdusta ja helpottaa oireita yleensä nopeasti, mutta sillä on myös vastustuskykyä heikentävä vaikutus. Pitkäaikaisesta käytöstä ei ole hyötyä, eikä sitä suositella sivuvaikutusten vuoksi. Kortisonia voidaan annostella tabletteina sekä peräsuolen paikallishoitoon käytettävänä rektaalivaahtona. Sairaalahoidossa kortisonia voidaan annostella myös injektiona tai infuusiona.

  • Prednison®, Lodotra®, Prednisolon®, Entocort®, Budenofalk®, Colifoam®, Solomet®, Solu-Medrol®, Medrol®, Cortiment®

Immunosuppressiivinen lääkitys on aiheellinen silloin, kun sairautta ei saada rauhoittumaan 5-ASA- ja kortisonilääkityksellä. Immunosuppressiivisesta lääkityksestä eli solunsalpaajista on hyötyä myös pahenemisvaiheiden estohoitona. Solunsalpaajien vaikutus alkaa hitaasti 3–6 kuukauden aikana. Jos hoitovaste saavutetaan, lääkitystä jatketaan 3-5 vuotta.

  • Imurel®, Sandimmun®, Mercaptopurin®

Vaikean IBD:n hoidossa voidaan käyttää biologisia lääkkeitä, jotka vaikuttavat tulehduksen välittäjäaineisiin tai estävät tulehdusta aiheuttavien ja ylläpitävien valkosolujen toimintaa. Biologiset lääkkeet parantavat tulehdusta, normalisoivat veren tulehdusarvoja ja lievittävät oireita. Osa biologisista lääkkeistä annetaan infuusiona sairaalassa, osa pistetään itse kotona.

Biosimilaarit ovat aiemmin käyttöön hyväksyttyjen biologisten lääkkeiden tarkkoja kopioita ja vastaavat niitä laadun, turvallisuuden ja tehon suhteen.

  • Humira®, Simponi®, Remicade®, Entyvio®, Remsima®, Inflectra®, Amgevita®, Hulio®, Hyrimoz®, Xeljanx®, Zessly®

Probiooteista yhdessä 5-ASA:n tai SASP:n kanssa on todettu olevan hyötyä haavaisen koliitin ylläpitohoidossa.

Tavalliset, ilman reseptiäkin saatavat tulehduskipulääkkeet, kuten ibu- tai ketoprofeiini voivat pahentaa colitis ulcerosaa ja lisätä verenvuototaipumusta. Parasetamoli on tässä mielessä turvallinen, ilman reseptiä myytävä kipu- ja kuumelääke.

Lasten colitis ulcerosan hoidossa käytetään samoja lääkkeitä kuin aikuisillakin, mutta hoidossa on tiettyjä huomioon otettavia erityispiirteitä, kuten lääkehoitojen vaikutus kasvuun. Sairauden vaikeassa vaiheessa vaaditaan tehostettua ravitsemushoitoa. Lapsilla ravitsemushoidon on todettu olevan yhtä tehokasta kuin kortikosteroidihoidon.

<< TutkimuksetBiologiset lääkkeet ja biosimilaarit >>