Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Liikunta

Ikääntyvä voi liikunnalla edistää omaa toimintakykyään, ehkäistä sairauksia sekä parantaa itsenäistä selviytymistä elämässään ja lisätä elämänlaatua. Ikääntyessä liikunnan merkitys on yhä tärkeämpää. Liikunta ei tokikaan estä ikääntymistä, mutta se voi hidastaa ikääntymisen tuomia muutoksia ja madaltaa niiden astetta ja seurauksia.

Liikunnalla on monia myönteisiä vaikutuksia elämään. Esimerkiksi ulkona liikkuminen voi parantaa unen laatua ja unirytmiä ja edistää myös mielen hyvinvointia. Liikunta ehkäisee kaatumisia ja parantaa tasapainoa sekä pitää yllä ja parantaa lihasvoimaa. Se tuo myös onnistumisen kokemuksia ja on mielekästä ajankäyttöä. Liikunnan mukana voi saada elämäänsä lisää sosiaalisia kontakteja, jopa ystäviä.

Liikunnan voi aloittaa missä iässä tahansa, eikä sitä kannata lopettaa koskaan. Liikuntaa on kaikenlainen liikkuminen, niin urheiluharrastukset, kuin myös arjen liikunta. Usein vaikeinta liikunnassa on ylittää oman kodin kynnys ja lähteä liikkumaan. Jokainen voi sopeuttaa liikuntansa omaan elämäntilanteeseensa. Kannattaa myös etsin itselle mahdollisimman mieluinen liikunnan muoto, joka tuottaa mielihyvää ja iloa elämään. Se taas lisää intoa liikuntaan.

Ikääntyvän pitäisi harrastaa reipasta liikuntaa vähintään 2,5 tuntia viikossa. Liikunta on silloin reipasta, kun pystyy puhumaan hengästymisestä huolimatta. Jos harrastaa rasittavaa liikkumista, niin silloin viikossa riittää 1 tunti ja 15 minuuttia liikkumista. Rasittavaa liikunta on, jos puhuminen on hankalaa hengästymisen vuoksi. Näiden lisäksi olisi hyvä harjaannuttaa lihasvoimaa, notkeutta ja tasapainoa kahdesti viikossa.

Lisätietoa liikkumisesta saa esimerkiksi UKK-instituutista.

Yli 65-vuotiaiden liikuntasuositus

Lyhyt video liikunnasta.

Taukojumppa pallon kanssa