Vihreitä puiden lehtiä valoisaa taivasta vasten.

Jaksaminen

Kukaan ei kutsu pitkäaikaissairautta elämäänsä. On kuitenkin todennäköistä, että ikääntyessä ihminen sairastuu johonkin sairauteen. Kun sairaus elämässä on, sen kanssa on opittava elämään. Sairauteen sopeutuminen on yksilöllistä. Sairastuminen aiheuttaa monenlaisia tunteita, jotka eivät kysy lupaa tulla. On hyvä oppia tunnistamaan tunteensa ja hyväksyä ne.

Pitkäaikaissairaus kuluttaa voimavaroja eri tavoin sairauden eri vaiheissa. Suolistosairauksissa erityisen kuluttavaa on sairauksien ennalta-arvaamattomasti vaihtuvat akuutti- ja remissiovaiheet. Sairastavaa helpottaisi, jos hän pystyisi nauttimaan remissiovaiheista, eikä alkaisi jo ennakkoon pelätä mahdollisesti tulevaa akuuttivaihetta. Eläminen nykyhetkessä ilman huolta tulevasta antaa voimia kestää tulevaisuudessa mahdollisesti tulevat haasteet. Akuuttivaiheessa taas helpottaa tieto, ettei akuutti kestä loputtomiin. Sairaudet voivat aiheuttaa eristäytymistä ja sitä kautta yksinäisyyttä. Onneksi nykypäivänä vertaistukea saa verkon kautta, yhteyksiä voi pitää sen kautta, vaikkei sairauden vuoksi pystyisikään lähtemään tapaamaan ystäviä ja tuttuja.

Jokaisella ihmisellä on oma tapansa suhtautua niin sairauteen kuin myös muihin elämän mukanaan tuomiin haasteisiin. Elämässä erilaiset haastavat tilanteet opettavat ihmiselle ongelmanratkaisutaitoja ja myös resilienssiä, joustavuutta suhtautua niihin.

Pitkäaikaissairaan jaksamisen kannalta on tärkeää muistaa, että sairaus on vain yksi osa sairastavaa, ei hän itse. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sairaus kuormittaa eri tavoin eri aikoina. On aikoja, jolloin ei edes muista sairautta ja toisinaan se tuntuu täyttävän koko elämän.

Ihmisellä on hyvä olla monia keinoja, jotka auttavat jaksamaan. Jokaisen selviytymiskeinot ovat yksilöllisiä. Mitä monipuolisemmin ihminen niitä käyttää, sitä paremmin hän selviytyy haasteistaan.

Jaksamista tukevia selviytymiskeinoja voivat olla esimerkiksi:

 • itsetuntemus
 • luottamus ympärillä oleviin ihmisiin
 • taito vastaanottaa ja antaa rakkautta
 • sosiaaliset suhteet (perhe ja ystävät)
 • hetkessä eläminen
 • kongnitiiviset taidot
 • liikunta
 • rentouttava toiminta (harrastukset), rentoutus
 • elämänasenne
 • lepo
 • luonto
 • taito pyytää tarvittaessa apua
 • vertaistuki
 • puhuminen
 • huumori
 • iloitseminen

Jaana Kotirannan luento liittyen jaksamiseen